22 กุมภาพันธ์ 2564 | 15:58 น.

TBCSD: ภาคธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 (ตอนที่ 2 : มาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของภาครัฐ)