17 ธันวาคม 2563 | 15:08 น.

SMART ENERGY ตอน สำนักงาน กกพ. ร่วมพัฒนาความร่วมมือ 4P สู่การจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ