21 มกราคม 2564 | 18:09 น.

"ปรับ=เปลี่ยน" สู่ทางเลือกง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ ด้วยสินค้าที่มีฉลากเขียวและฉลากลดคาร์บอน คลิปโดย : คุณสุชาดา แย้มศรี