5 เมษายน 2564 | 10:14 น.

ปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็ก (เยาวชน)

4 เมษายน 2564   รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5

ประเด็น ปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็ก (เยาวชน) 
โดย คุณพวงผา ขาวกระโทก ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


รับฟังได้ที่​ : http://www.tpchannel.org/main