19 เมษายน 2564 | 10:26 น.

ท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

18 เมษายน 2564   รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5

ประเด็น​ ท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดย ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์
ที่ปรึกษาอาวุโสองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN-THAILAND