14 พฤษภาคม 2564 | 14:50 น.

ไปรษณีย์ reBOX

TEI ชวนทุกท่านร่วมส่ง​กล่องพัสดุและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วในแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” 

เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล​ โดยนำไปรีไซเคิลให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในทางการแพทย์ อาทิ  เตียงสนามในการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID–19 รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่โรงพยาบาลยังมีความต้องการ  

ตั้งแต่วันนี้ –31 ตุลาคม 2564 โดยสามารถนำส่งได้ที่​ จุดรับกล่อง/ซอง ชั้น 1 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย