27 สิงหาคม 2563 | 11:22 น.

เวที Dialogue Forum 5 ขยะพลาสติกหลัง Covid-19 และ Roadmap

26 สิงหาคม 2563  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ร่วมเวที Dialogue Forum 5 ขยะพลาสติกหลัง Covid-19 และ Roadmap สู่การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน  ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ซึ่งจัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และสำข่าว Bangkok Tribune  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรีนพีชประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมนำเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะ