14 มิถุนายน 2564 | 15:57 น.

TEI Green Office​ เดินหน้าต่อ ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

คณะทำงาน Green Office สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดการประชุมทบทวนเป้าหมายและปรับแผนการดำเนินงานปี 2564 ปรับรูปแบบการประกวดคลิปและคำขวัญ โดยให้แต่ละชั้นส่งมาประชันกันภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้  พร้อมแจ้งความก้าวหน้าการยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARD  จากการไฟฟ้านครหลวง  ความก้าวหน้าเกี่ยวกับระบบอาคารและความปลอดภัยและด้านอื่นๆ และยืนยันแผนการซักซ้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินในปลายปีนี้

ส่วนความท้าทายในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ก็คือการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอาหาร ที่ต้องเร่งหาทางแก้ไข เพื่อให้องค์กรยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในทุกสถานการณ์

ท้ายสุด คณะทำงานได้ร่วมกันขอบคุณขวัญ​ อาริยา ประธานคณะทำงานฯ ที่จะสิ้นสุดการทำงานในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมร่วมกันโหวดคัดเลือกประธานคณะทำงานฯ  และรองประธานคณะทำงานฯ คนใหม่เป็นที่เรียบร้อย โดยจะเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน