22 มิถุนายน 2564 | 15:37 น.

TEI ลด(ไม่)รับ พร้อมรับบริจาค

ลด(ไม่)รับ ช้อน ส้อม ตะเกียบ จาก Food Delivery แต่หากท่านมีอยู่เดิม และไม่ได้ใช้ช่วยนำมาบริจาค 

ได้ที่ กล่องรับบริจาค บริเวณโถงอาคาร ชั้น 1 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564 

เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่เข้ารับการกักตัวไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย