1 ธันวาคม 2564 | 17:40 น.

เรามาทำ 5 ส. กันเถอะ

TEI : Green Office ขอชวนทุกท่านร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564  ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะมีการตรวจประเมินภายในวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 

Website : http://www.tei.or.th/th/green_office.php