4 มกราคม 2565 | 21:53 น.

ขอแสดงความยินดีกับทุกชั้นที่ได้รับรางวัล 5 ส.

หลังจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดกิจกรรม 5ส. ไปเมื่อ 1-15 ธันวาคม 2564 และได้ประกาศผลรางวัลเมื่อ 24 ธันวาคม ทางคณะทำงานสำนักงานสีเขียว  ขอแสดงความยินดีกับ สมาชิกชั้น 2 กับรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และชั้น 3 ชั้น 4 รางวัลอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้มอบรางวัล

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้ จะเป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้น และแรงผลักดันให้พวกเรา TEI  ทุกคนร่วมกันสร้างองค์กรให้เกิดความปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำงาน และเกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ จากการตรวจประเมิน ได้พบเห็น…ภาชนะโฟม!! ในสถาบันฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อห้ามนำเข้า คณะทำงานฯ ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านไม่นำโฟมเข้ามานะคะ  เพื่อ TEI ก้าวสู่ Green Office อย่างภาคภูมิอีกครั้ง