23 เมษายน 2565 | 17:06 น.

มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียงจากการก่อสร้าง