• 3 ธันวาคม 2565 | 17:18 น.

  เชิญรับฟัง รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น เครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย

  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม2565 เวลา 9:15 - 9:40 น. ประเด็น เครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย โดย คุณรัฎดา ลาภหนุน ผู้จัดการ RSPO ประเทศไทย ฟังออนไลน์ได้ที่​ :http://www.tpchannel.org/main ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI website :www.tei.or.th Facebook :www.facebook.com/tei.or.th Twitter :www.twitter.com/TEIThailand YouTube :TEI​ Thailand​ https://1th.me
 • 3 ธันวาคม 2565 | 17:10 น.

  พิธีเปิดป้ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  2 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้มอบหมายให้ ดร.นิติ ยอดดำเนิน ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจำนวนเนื้อที่ 317 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา มีวิสัยทัศน์เพื่อ “สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างมูลค่าภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แบ่งพื้นที่เป็น 6 ส่วน เพื่อดำเนินโครงกา...
 • 3 ธันวาคม 2565 | 17:07 น.

  เปิดผลงาน “กระเป๋าถักมือจากขยะทะเล”

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เปิดผลงาน “กระเป๋าถักมือจากขยะทะเล” ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมฝีมือของชาวมอแกน พร้อมเชิญชวนอุดหนุนสินค้าของชาวมอแกน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ใครสนใจสั่งซื้อกับทางอุทยานได้เลย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - Mu Ko Surin National Park ที่มา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - Mu Ko Surin National Park https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=511506961011616&id=100064569495152&mibextid=qC1gEa
 • 3 ธันวาคม 2565 | 16:52 น.

  การประชุมวิชาการ The Economy and Environment Program for Southeast Asia: EEPSEA ประจำปี 2565

  1-2 ธันวาคม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ทีมนักวิจัย จาก TEI นำโดย ดร. จีรนุช ศักดิ์คำดวง และคุณรัตนพร เจริญชาติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EEPSEA ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัย The Economy and Environment Partnership for Lower Mekong Subregion (EEI-LMS) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมืองานวิจัยในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (EEPSEA Program) เพื่อหารือเกี่ยวกับ “แนวทางสหวิทยาการในเศร...
 • 3 ธันวาคม 2565 | 16:46 น.

  การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: Sustainable urban development in Southeast Asia through the implementation of SDGs

  2 ธันวาคม 2565 ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส ในฐานะตัวแทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ the Institute of Geography of the University of Cologne, Germany และ DAAD เพืีอบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “บทบาทของ TEI ในการขับเคลื่อน SDGs” คณะผู้บรรยายประกอบด้วย ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจาก UN-Habitat ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านก...
 • 3 ธันวาคม 2565 | 16:25 น.

  ประชุม Council และ งานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022)

  1 ธันวาคม 65 : องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดงานประชุม Council และ งานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน และ บรรยายพิเศษ เรื่อง The Urgency ...
 • 25 พฤศจิกายน 2565 | 18:47 น.

  ฟังย้อนหลัง รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น ค่ามาตรฐานใหม่ PM2.5

  วันอาทิตย์ที่ 27พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:15 - 9:40 น. ประเด็น ค่ามาตรฐานใหม่ PM2.5 โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ฟังย้อนหลัง ได้ที่​ :https://youtu.be/5obSYOW1BP8 ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI website :www.tei.or.th Facebook :www.facebook.com/tei.or.th Twitter :www.twitter.com/TEIThailand YouTube :TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ
 • 25 พฤศจิกายน 2565 | 18:33 น.

  Thai SCP ร่วม APRSCP 2022 ขับเคลื่อนผลิตและบริโภคยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟิก สู่ Net Zero GHG

  สมาคมส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย) หรือ SCP Association (Thailand) ร่วมกับ Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อง...
 • 25 พฤศจิกายน 2565 | 18:07 น.

  กรอบการทำงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

  22-23 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) ได้จัดประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อม (ASEAN Environmental Rights Working Group) เพื่อร่วมกันพิจารณาขอบเขต วิธีการทำงาน และระยะเวลาในการจัดทำกรอบการทำงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อม (ASEAN Framework on Environmental Rights) เพื่อเสนอต่อผู้นำประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งศาสตราจารย์กิตติ...
 • 23 พฤศจิกายน 2565 | 17:06 น.

  SEA of Solutions 2022

  23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “SEA Solutions of 2022” ภายใต้หัวข้ออภิปราย “How can a legally binding instrument to end plastic pollution be innovative, inclusive and collaborative?” ซึ่งร่วมกันจัดโดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) World Economic Forum และ Global Plastic Action Partnership งาน SEA of Solutions 2022 ในครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญเ...
 • 23 พฤศจิกายน 2565 | 16:52 น.

  16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” 

  21 - 23 พฤศจิกายน 2565 : สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งเอเซียแปซิฟิก (APRSCP) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production ภายใต้แนวคิด “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบกา...
 • 22 พฤศจิกายน 2565 | 19:30 น.