12 มกราคม 2565 | 17:25 น.

ติดตามรับฟังรายการเวทีความคิด  คลื่นความคิด FM 96.5 MHz หัวข้อ คูคู่บ้าน  คลองคู่เมือง

ในวันนี้ พุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 20.35 น. 


หัวข้อ คูคู่บ้าน  คลองคู่เมือง 

โดย คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  


ฟังออนไลน์ได้ที่​ : https://thinkingradio.mcot.net/live