23 เมษายน 2565 | 17:51 น.

เชิญชวนรับฟัง​ รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ ศึกษาธุรกิจลดการเผาจากเศษฟางข้าว

วันอาทิตย์ที่ 24  เมษายน 2565 เวลา 9:15 - 9:40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ ศึกษาธุรกิจลดการเผาจากเศษฟางข้าว

โดย คุณสันธิลา ปิณฑะคุปต์   
นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


ฟังออนไลน์ได้ที่​ : www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ