7 พฤษภาคม 2565 | 15:50 น.

เชิญชวนรับฟัง​ รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น สถานการณ์ป่าชายเลนของประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม  2565 เวลา 9:15 - 9:40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น สถานการณ์ป่าชายเลนของประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญป่าชายเลน

ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ฟังออนไลน์ได้ที่​ : www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ