11 พฤษภาคม 2565 | 18:02 น.

Symposium on Green Cities and Industries: Circular Economy - the key success factor in achieving green cities and sustainable industries

11 พฤษภาคม 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงานเสวนา Symposium on Green Cities and Industries: Circular Economy - the key success factor in achieving green cities and sustainable industries ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ซึ่งจัดโดย สถานทูตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

งานเสวนาครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาเมือง และอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม