13 พฤษภาคม 2565 | 19:07 น.

เชิญชวนรับฟัง​ รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น โครงการนำร่อง ต้นแบบการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในจังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม  2565 เวลา 9:15 - 9:40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น โครงการนำร่อง ต้นแบบการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในจังหวัดภูเก็ต

โดย คุณทิพย์มล ไตรยุทธ
หัวหน้าโครงการ Project Leader WP 3


ฟังออนไลน์ได้ที่​ : www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ