17 มิถุนายน 2565 | 18:35 น.

เชิญชวนรับฟัง​ รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น บทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน  2565 เวลา 9.15 - 9.40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น บทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.ณัฏฐนิช  อัศวภูษิตกุล

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฟังออนไลน์ได้ที่​ : www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ