10 กันยายน 2565 | 13:57 น.

คู่มือประชาชน (Public Guide) / สมุดปกเขียวอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper)

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper): บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอากาศสะอาด โดย เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย 
https://thailandcan.org/Clean_Air_Green_Paper_TH.pdf
คู่มือประชาชน (Public Guide) 
https://thailandcan.org/Public_Guide_Clean_Air_Green_Paper_TH.pdf