23 กันยายน 2565 | 19:26 น.

ฟังย้อนหลั​ง รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น ชุมชนปลอดขยะ (ZERO Waste)

วันอาทิตย์ที่  25 กันยายน 2565 เวลา 9.15 - 9.40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น ชุมชนปลอดขยะ (ZERO Waste)

โดย คุณดำรง วงศ์ทอง
ชุมชนหนองสองห้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ฟังย้อนหลัง ได้ที่​ : https://www.youtube.com/watch?v=Sf-DolyOG-w


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ