23 กันยายน 2565 | 19:36 น.

ผู้ว่าฯระยอง ลงนาม อปท.นำร่องจัดพลาสติก-ขยะอย่างยั่งยืน... 

ผู้ว่าฯ ระยอง ลงนาม MOU กับ อปท.ทุกแห่งในจังหวัด จัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Rayong Less-Waste” คาดเพิ่มปริมาณพลาสติกใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1,000 ตันต่อปี...

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 126 ภายใต้แนวความคิด “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผช.รมต.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ร่วมงาน ทั้งนี้ นายวราวุธ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนากรมป่าไม้ ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ รักษาและจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเป็น 1 ใน 2 กรมของประเทศไทย ที่มีคำนำหน้าว่า “Royal” Forest Department ส่วนอีกกรมคือกรมชลประทาน “Royal” Irrigation Department  หมายความว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินให้ความสำคัญกับกรมป่าไม้ ขณะที่ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีการบุกรุกป่าไม้ที่เป็นของประเทศและประชาชนทุกคน ไม่ใช่ป่าไม้เป็นของกรมป่าไม้ แต่กรมป่าไม้ มีหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ ซึ่งประชาชนจำนวนมากเข้าใจหน้าที่ของกรมป่าไม้ แต่มีคนจำนวนน้อยที่ต้องการนำพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นของตนเอง จนมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้น กรมป่าไม้ก็ต้องปกป้องป่าไว้เพื่อลูกหลานของเรา โดยทำตามกฎหมาย ถ้าใครบุกรุกก็ต้องไปเอาคืน ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกฟ้องที่ไม่ปฎิบัติตามหน้าที่ได้...
สามารถติดตามต่อได้ที่ : เดลินิวส์ ออนไลน์