23 พฤศจิกายน 2565 | 17:06 น.

SEA of Solutions 2022

23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “SEA Solutions of 2022”  ภายใต้หัวข้ออภิปราย “How can a legally binding instrument to end plastic pollution be innovative, inclusive and collaborative?” ซึ่งร่วมกันจัดโดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  World Economic Forum และ Global Plastic Action Partnership

งาน SEA of Solutions 2022  ในครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญเชิงลึกเกี่ยวกับ ด้านการจัดการขยะพลาสติกด้วยเครื่องมือที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในระดับสากล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “เครื่องมือที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการยุติมลพิษพลาสติกจะเป็นนวัตกรรม ครอบคลุม และทำงานร่วมกันได้”  เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ผ่านกฏหมายระหว่างประเทศ และเครื่องมือเชิงนโยบาย