17 กันยายน 2563 | 14:59 น.

ขยะพลาสติกพุ่ง 62 % ช่วงโควิด-19ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ปกติแล้วประเทศไทยจะมีขยะพลาสติกมากถึง 2,000,000 ตันต่อปี แต่ในระยะหลัง ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ หรือ บริการส่งอาหารที่บ้าน มีการขยายตัวขึ้น มากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเฉพาะช่วงปิดเทอม พบว่าขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 15 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้นจาก 5,500 ตันต่อวันเป็น 6,300 ตันต่อวัน ส่วนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน กทม. ที่ประชาชนต้องกักตัว ร้านอาหารหยุดให้บริการนั่งที่ร้าน พบว่า มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 62 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปรีไซเคิล กลับลดลงจากเดิม 28 เปอร์เซ็นต์ เหลือขยะที่นำไปรีไซเคิลเพียง 19 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ยังพบว่า ยอดขายพลาสติกทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้น 40-50 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นยอดขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ 30 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหา ล่าสุด มีการพูดคุยร่วมกับบริษัทเดลิเวอรี่ หาแนวทางลดขยะพลาสติก และแนวทางนำขยะพลาสติกเข้าสู่การรีไซเคิลให้มากที่สุด รวมถึง เสนอให้ภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ มาเป็นเครื่องมือ จัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
โดย เช้าข่าว 7สี  |  https://news.ch7.com/detail/433747