ประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมหลักของไทย

2-3 มีนาคม 2563   ทีมงานโครงการ SUCCESS จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมด้วยกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมหลักของไทย ได้แก่ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อแนะนำและทำความรู้จักกับหน่วยงานร่วมหลักจาก Maastricht University พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในสองภูมิภาค