การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) | Carbon Reduction Certification for Buildings

หน้าหลัก เกี่ยวกับการรับรอง เกณฑ์การประเมิน การรับรอง อาคารลดคาร์บอน ข่าว/กิจกรรม ติดต่อเรา


 

 

คู่มือการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับอาคาร

 

 

 

 

 

 

การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร | Carbon Reduction Certification for Buildings

Address : 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Ext. 524, 512    Facsimile : +66 2 504 4826    E-mail : phonnapa@tei.or.th; wisara@tei.or.th