บทความ

 • อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ

  2 เมษายน 2563 | 13:21 น.
  โดย: เสาวนีย์ บุญเชียงมา

  อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ แม้ไทยมีจุดแข็งเรื่องทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตในภาคการเกษตร จนเป็นฐานในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาทรัพยากรได้ถูกนำมาใช้จนลดลงและเสื่อมโทรมไปมาก จนต...
  อ่านเพิ่ม
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ เรียนรู้ได้ยากจริงหรือ ???

  11 มีนาคม 2563 | 19:34 น.
  โดย: วราพรรณ มะเรือง

  จากผลการสำรวจพบว่าคนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพยังน้อย จึงเป็นที่มาของการหารือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความหลากหลายทางชีวภาพ “เป็น...
  อ่านเพิ่ม
 • Circular Economy กับฉลากสิ่งแวดล้อม

  20 กุมภาพันธ์ 2563 | 12:02 น.
  โดย: ฐิตาพร คำภู

  ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรจากการใช้แล้วหมดไป ปริมาณการเกิดขยะและของเสียที่มีมากขึ้นทวีคูณจากการใช้แล้วทิ้งโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือที่เรียกกันว่า Circular Economy เป็นการปรับ...
  อ่านเพิ่ม
 • เล่าเรื่องรายงานความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งสะท้อนความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศ

  3 ธันวาคม 2562 | 09:38 น.
  โดย: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์

  แม้ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจนสัมผัสได้ โดยไม่ต้อใช้เครื่องมือตรวจวัดใดๆ แต่นับเป็นความโชคดีของประเทศที่ยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก มีระบบนิเวศครบทุกประเภท ไม่ว่าภูเขา พื้นที่แห้งแล้งกึ่งชื้น แหล่งน้ำ พื้นท...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา