เรื่องเด่น

6 พฤษภาคม 2564 | 10:42 น.

ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว กับ TEI

ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ''หน้ากากอนามัย'' เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ในขณะเดียวกัน ห...
อ่านเพิ่ม

บทความ

 • 28 ปี TEI บนเส้นทางสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  30 เมษายน 2564 | 18:24 น.

  ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้านทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ไม่ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเสีย ขยะล้นเมือง และวิกฤติสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมท...
  อ่านเพิ่ม
 • Resilience to what and for whom? Is it inclusive and equitable resilience?

  29 เมษายน 2564 | 10:17 น.

  Every morning, a group of women in Boyang informal settlement in Songkhla city prepares, cooks and packs food into ‘pinto’ (traditional stacked-containers) which are later collected by community members in need who have be...
  อ่านเพิ่ม
 • พลังผู้บริโภค เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม

  21 เมษายน 2564 | 18:01 น.

  ทุกภาคส่วนหันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาครัฐออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม นโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราคือ นโยบายด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด...
  อ่านเพิ่ม
 • อุตสาหกรรมยานยนต์เดินหน้าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

  25 มีนาคม 2564 | 19:13 น.

  แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้แทรกซึมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน จากแผนปฏิรูปสีเขียวฉบับใหม่ของกลุ่มสหภาพยุโรป ภายใต้ชื่อ The European Green Dealจะเห็นได้ชัดว่านอกจากการมุ่...
  อ่านเพิ่ม
 • เพราะขยะอาหาร คือ การสูญเสีย

  23 มีนาคม 2564 | 12:07 น.

  ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 46 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญๆ ได้แก่ ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ผลไม้ เป็นต้น จึงมีคำกล่าวที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ในอดีตว่า...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา