บทความ

 • ภัยคุกคามมลพิษทางอากาศ “ถ้าแก้กันไม่ตรงจุด ก็ยากจะยั่งยืน”

  18 มิถุนายน 2562 | 15:00 น.
  โดย: ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

  ต้นเหตุของมลพิษทางอากาศ (AIR POLLUTION) ในเมืองไทย เราจำเป็นจะต้องดูลักษณะของพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ใด ถ้าในเขตกรุงเทพฯ แหล่งกำเนิดหลักๆ ของมลพิษทางอากาศก็จะเป็นจากภาคการขนส่งการจราจรต่างๆ ซึ่งปัญหาของกรุงเทพฯ จะเป็นปัญหาเรื่องของฝุ่นละออ...
  อ่านเพิ่ม
 • ปัญหาโลกร้อนฮอตไม่ต่างจากปัญหาการเมือง

  13 มิถุนายน 2562 | 10:44 น.
  โดย: ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ

  สำนักข่าวไทยพับลิกาได้เรียบเรียงข้อมูลจาก Cleantechnica,new.un.org,lifegate,independent. ระบุว่า การประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 24 (24th Conference of the Parties of United Nations Framework Clima...
  อ่านเพิ่ม
 • อะไรคือ Industry 4.0 ?

  31 พฤษภาคม 2562 | 15:02 น.
  โดย: ภัทรียา จันทร์ประสิทธิ์

  ความรุดหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง แบบก้าวกระโดด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การคมนาคมขนส่ง แลกเปลี่ยนสินค้า และการเคลื่อนเข้าหากันของวัฒนธรรมทั่วโลกแบบไร้พรมแดน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้อง...
  อ่านเพิ่ม
 • คนใช้ครึ่งปี นกใช้ครึ่งปี ที่ไถหนาน: ถิ่นนกปากช้อนหน้าดำชนิดพันธุ์ที่หายากของโลก

  13 พฤษภาคม 2562 | 10:46 น.
  โดย: พวงผกา  ขาวกระโทก

  ความสมดุลทางนิเวศวิทยาของเมืองไถหนาน ถูกเติมเต็มขึ้นด้วยนกปากช้อนหน้าดำ(Black-faced Spoonbill) ที่ถูกจัดสถานภาพการอนุรักษ์ (IUCN Red list) ให้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) พวกมันจะบินหนีหนาวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจากทางตอนเหนือของจีน...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา