:::: หลักสูตร “การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ” สำหรับผู้ประกอบการ

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัดฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดการ

แบบตอบรับ

1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงแรมเดอะโขทัย ลักซูรี่ ดีไซน์ โฮเทล
บางนา ตราด กม.26
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โรงงานใน อ.บางเสาธง และ
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

2

วันที่ 6 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมริมน้ำ
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ

โรงงานใน อ.พระสมุทรเจดีย์ และ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

3

วันที่ 10 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงงานใน อ.เมือง อ.บางพลี
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย-สุวรรภูมิ
จ.สมุทรปราการ

4

วันที่ 17 มีนาคม 2560

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ

5

วันที่ 21 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และเขตประกอบการ-
ไออาร์พีซี จ.ระยอง

 

 

:::: การสัมมนา  “มารู้จักการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ”

 

รุ่นที่

วันที่

สถานที่จัดอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดการ

แบบตอบรับ

1

วันที่ 23 มีนาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ชุมชนใน อ.เมือง อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ
และอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

2

วันที่ 29 มีนาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC
อ.เมือง จ.ระยอง

ชุมชนใน ต.มาบตาพุด และต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

3

วันที่ 31 มีนาคม 2560

ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ชุมชนใน อ.พระสมุทรเจดีย์ และ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

 

 

:::: หลักสูตร “วิธีการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ” สำหรับผู้ประกอบการ

 

รุ่นที่

วันที่

สถานที่จัดอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดการ

แบบตอบรับ

1

วันที่ 7 เมษายน 2560

ณ โรงแรมเดอะโขทัย ลักซูรี่ ดีไซน์ โฮเทล
บางนา ตราด กม.26
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โรงงานใน อ.บางเสาธง และ
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

2

วันที่ 24 เมษายน 2560

ณ โรงแรมริมน้ำ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โรงงานใน อ.พระสมุทรเจดีย์ และ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

3

วันที่ 28 เมษายน 2560

ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงงานใน อ.เมือง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

4

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย-สุวรรภูมิ
จ.สมุทรปราการ

5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ

6

วันที่ 1  มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และเขตประกอบการ-
ไออาร์พีซี จ.ระยอง

 

 

 

PRTR
Copyright TEI All rights reserved.