เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสากล

เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th

16/151 เมืองทองธานี ถ. บอนด์สตรีท ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 501 โทรสาร 0-2504-4826-8

อีเมล: TAIThailand@tei.or.th

สำนักวิจัยและพัฒนา และสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

47/101 หมู่ 4 ชั้น 5 อาคารศูนย์สัมมนา สถาบันข้าราชการพลเรือน ถ . ติวานนท์ อ . เมือง จ . นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-527-7830-9 ต่อ 2402, 2407 โทรสาร 02-527-7819, 01-873-4444

อีเมล: vanchai@kpi.ac.th หรือ thawilwadee@kpi.ac.th

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.sdfthai.net

เลขที่ 86 ถ . ลาดพร้าว 110 ( สนธิวัฒนาแยก 2) วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10900

โทร . 02-935-3560-2 โทรสาร 02935-2721

อีเมล: preecha@mozart.inet.co.th

โครงการยุทธศาตร์นโยบายฐานทรัพยากรธรรมชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th

ชั้น 4 เลขที่ 422 ถ . พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร . 02-215-2888-5 โทรสาร 02-215-2883

อีเมล: sbuntoon@thaipeople.org

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th

49 ถ . พระราม 6 ซอย 30 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. ( เบอร์ตรง ) 02-298-5625, 02-278-8428 โทร . 02-278-8400-19 ต่อ 1831 โทรสาร 02-298-5650

อีเมล: srisuksavitree@hotmail.com