ฉลากลดคาร์บอน | Carbon Reduction Label

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

 

สรุปจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

 

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน

.::: ข้อมูลเดือนกันยายน 2561 :::.

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 512, 516 ,
524
โทรสาร 02 504 4826-8

Websites:
www.tei.or.th


Copyright TEI All rights reserved.