ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

 

 

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ / / google form

 

 

 
 

 

Green Industry : GI

Thailand Environment Institute - TEI

Copyright TEI All rights reserved.