กิจกรรม | ข่าวสาร

 

16 กุมภาพันธ์ 2561 งานสัมมนา "เตรียมความพร้อมโรงงาน...ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น" (คลิกดาวน์โหลด Presentation จากงานสัมมนา)
 
วันนี้ - 31 มกราคม 2561 สมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

 
 

 

Green Industry : GI

Thailand Environment Institute - TEI

Copyright TEI All rights reserved.