ลันตา ไทม์แมชชีน ผู้คน – การเดินทาง – การดำรงอยู่ – วัฒนธรรม – (สิ่งแวดล้อม) เทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18

3 มีนาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานมากกว่า 2 พันคน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย คุณพวงผกา ขาวกระโทก ผู้จัดการโครงการ นายประดิษฐ์ บุญปลอด เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และประติมากรรมจากเศษวัสดุ ขบวนพาเหรดสร้างสรรค์และขบวนรำมะนาภายในงาน และร่วมจัดนิทรรศการ Lanta Plas Center: พัฒนา ออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนฐานแนวคิด Eco-Design คืนสภาพให้กับพลาสติกในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แทนการทิ้ง และจัดตั้ง Waste Station จุดรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย ส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการพลาสติกให้เกิดการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือที่เหมาะสมและเกิดความยั่งยืน

เทศกาลลานตาลันตา มีกิจกรรมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน และออกร้านค้าสินค้าชุมชนถึงวันที่ 5 มีนานี้ เหลืออีก 2 คืน ยังแวะมาเที่ยวได้นะคะ สำหรับ waste station จะมีผลปริมาณมูลฝอยออกมาอย่างไร เราจะได้รับความร่วมมือในการคัดแยกหรือไม่ รอติดตามตอนต่อไป