5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มงาน: ทรัพยากรทางบก

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2024: การฟื้นฟูดิน การแปรสภาพเป็นทะเลทรายและ การรับมือกับภัยแล้ง
 
วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูผืนดิน การปรับให้มีความชุ่มชื้น และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการความร่วมมือระดับโลกและความพยายามร่วมกันเพื่อดำเนินนโยบายและดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างเสริมอนาคตที่ยั่งยืน ในขณะที่เราเผชิญกับวิกฤตโลกทั้งสามที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากังวล ได้แก่ วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตทางธรรมชาติและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และวิกฤตมลพิษและของเสีย วิกฤตครั้งนี้กำลังทำให้ระบบนิเวศของโลกถูกโจมตี พื้นที่หลายพันล้านเฮคเตอร์เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก และคุกคามครึ่งหนึ่งของ GDP โลก ชุมชนในชนบท เกษตรกรรายย่อย และคนยากจนได้รับผลกระทบหนักที่สุด
นอกจากนั้นเรายังต้องหยุดยั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน การแปรสภาพเป็นทะเลทราย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกถูกทำลาย ไม่ใช่เพียงแค่ความร้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพายุ น้ำท่วม และภัยแล้งด้วย
 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2564 - 2573 เป็นทศวรรษแห่งการฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด "ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมไปแล้วได้ แต่เราสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยการสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว การรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำและชายฝั่ง รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ" วันสิ่งแวดล้อมโลกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของพันธสัญญาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนวาระปี 2030 สำหรับการเปลี่ยนโลกไปสู่เส้นทางที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น รวมถึงร่วมมือกันปกป้องผู้คนและโลก สร้างแรงผลักดันในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศด้วยการสนับสนุนงานฟื้นฟูระบบที่สำคัญ โดยคำขวัญของปีนี้คือ “Our land, Our Future. We are#GenerationRestoration


แหล่งที่มาข้อมูล:  UNEP #WorldEnvironmentDay 2024
เรียบเรียงโดย
สุนทรี วัฒนเวส
จ้าหน้าที่โครงการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย