การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  17 พฤศจิกายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สผ.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th