การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  21 พฤศจิกายน 2565 - 18 สิงหาคม 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สผ.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th