ประชุมแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

10 มีนาคม 2563 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)  ร่วมกับ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ นำทีมงานเข้าร่วมประชุม "แนวทางการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย" ณ โรงแรมคอนราด กทม. เพื่อให้ทุกโครงการที่ได้รับทุนเข้าใจในกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายในงานได้เชิญ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และ H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงรับฟังแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินและสัญญา แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสาร และบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินโครงการต่อไป