ฉลากลดคาร์บอน | Carbon Reduction Label

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

เดือน

พ.ศ.

เอกสาร

ธันวาคม

มิถุนายน

พฤศจิกายน

มิถุนายน

มีนาคม

ธันวาคม

กันยายน

สิงหาคม

เมษายน

มกราคม

กันยายน

พฤษภาคม

ธันวาคม

2564

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 512, 511, 513, 514
โทรสาร 02 504 4826

Websites:
www.tei.or.th

 

 

 


Copyright TEI All rights reserved.