ฉลากลดคาร์บอน | Carbon Reduction Label

 

 

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

 

ดาวน์โหลด

 

  1. แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

  2. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากรฯ สำหรับขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

  3. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุฉลากลดคาร์บอน

  4. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากรฯ สำหรับต่ออายุฉลากลดคาร์บอน

 

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 512, 511, 513, 514
โทรสาร 02 504 4826

Websites:
www.tei.or.th

 

 

 


Copyright TEI All rights reserved.