ประกาศ/ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว / List of Thai Green Label Products

<<< เลือกรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว / List of Thai Green Label Products

 

อุปกรณ์ก่อสร้าง Construction materials
ลำดับ ผลิตภัณฑ์ Product  รหัส
1 สี Paints TGL-4-R3-14
2 ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ Faucets and Water Saving TGL-11-R3-17
3 ฉนวนกันความร้อน Building Materials: Thermal Insulation TGL-14-R1-11
4 ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง Rubber Insulations TGL-14/2-R1-11
5 หลังคาเหล็ก Steel roof TGL-40/4-13
6 แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน Panels for the Building, Decorating and Furniture Industry TGL-41-R1-11
7 ซีเมนต์บอร์ด Cement Board TGL-47-11
8 แผ่นยิปซั่ม Gypsum Board TGL-49-10
9 วัสดุก่อผนัง Bricks and blocks TGL-61-11
10 วัสดุตกแต่งพื้นประเภทยาง Rubber floorcovering TGL-71/1-12
11 ผลิตภัณฑ์กาว Adhesive TGL-76-13
12 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก Portland Cement and Hydraulic Cement TGL-99-15 
13 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม Unplasticized Polyvinyl Chloride Pipes for Drinking Water TGL-103-15
14 วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้ Wood based panel and building material TGL-107-16

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025)

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ อีเมลผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ ประเภท วันหมดอายุ ขอบเขตการทดสอบ มาตรฐาน
1 GL-LAB-001 ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
anchana@tistr.or.th
02-577-9057
โทรสาร: 0-2294-7485
1 17 มิ.ย. 2564 ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
• พลาสติกสลายตัวได้
• การแตกสลายทางชีวภาพ การแตกเป็นส่วนระหว่างการหมัก
• การไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถของปุ๋ยหมัก
ISO17088 ISO14855-1 ISO16929 OECD 208 EN 13432 รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่17T035/0526
2 GL-LAB-002 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณฤทธิชัย ศรีโปฎก
ritthichai.sripodok@sgs.com
099-159-1526
02-294-7485 ต่อ 2421
1 31 พ.ค. 2565 ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
สิ่งทอ
สำหรับการทดสอบโลหะหนัก
สารหน่วงไฟใน
พลาสติก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
มอก.2388
EN71-3
มอก.685
EN14372
EN14362-1
IEC62321
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 18T142/0767
2 31 พ.ค. 2565 ผลิตภัณฑ์สี
• Heavy metal ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
• โลหะหนักในสี/หมึกพิมพ์
IEC62321
3 GL-LAB-003 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คุณนฤมล เกิดสว่างเนตร
naruemon.k@intertek.com
091-770-2856
02-765-2888
1 31 พ.ค. 2565 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกส์
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 18T066/0690
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 17T120/0611
มอก.1494
มอก.1495
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 17T120/0611
มอก.2508
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 17T120/0611
4 GL-LAB-004 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คุณสุลัดดา เดียวทอง
02-323-1672 ถึง 80 ต่อ 309
1 30 มิ.ย. 2565 ผลิตภัณฑ์สี
• ความเงา
• VOCs
• Heavy metal
• Halogenated solvent
• Formaldehyde
• Flame retardant ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา
• การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
• ความทนละอองเกลือ
• โลหะหนักในน้ำชะหลังคา ผลิตภัณฑ์พลาสติก
• VCM คงค้าง
• พทาเลท ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
• โลหะหนักในสี/หมึกพิมพ์
มอก.285/ISO2813
ISO11890-2
IEC62321
ISO3856/5
ASTM D 3335-85a
ISO2811-1
ASTM E903
ASTM B1178
AWWA
ISO 6401/ASTM D3749
CPSC-CH-C1001-09.3
IEC62321
รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 16T040/0372