บทความ

 • COVID-19 STORY “ ธุรกิจปรับตัว ”

  28 พฤษภาคม 2563 | 17:41 น.

  ยุค COVID-19 ยุคของการปรับตัว ภาคธุรกิจต่างร่วมกันปรับตัว ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ตอบนโยบายกักตัว หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายนี้ไปพร้อมกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในปี 25...
  อ่านเพิ่ม
 • ขยะพลาสติกพุ่งกว่า 60 % ในช่วงโควิด -19

  22 พฤษภาคม 2563 | 16:40 น.

  ในช่วงโควิด-19 พบว่าเขตเมืองต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ต่างก็มีปริมาณขยะรวมลดลง โดย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงจากปกติ 10,560 ตันต่อวัน เป็น 9,370 ตันต่อวัน (ลดลง 11 %) ภูเก็ต ลดลงจาก 970 ตันต่อวัน เป็น 840 ตันต่อวัน (...
  อ่านเพิ่ม
 • ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง

  25 พฤษภาคม 2563 | 11:06 น.

  บางกิจการมีความตื่นตัวมาก่อนก็มีกำลังพอที่จะปรับตัว แต่บางกิจการตั้งรับไม่ทันจนเกิดความเสียหายยากที่จะฟื้นตัวได้ง่ายๆ การดำเนินงานอย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจัง...
  อ่านเพิ่ม
 • ขยะในช่วงโควิด -19

  30 เมษายน 2563 | 23:10 น.

  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปีละกว่า 27.8 ล้านตัน จากการที่คนหนึ่งคนสร้างขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม ในนั้นประมาณ 12 -13 % เป็นขยะพลาสติก ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะพลาสติก ประมาณ 20 % หรือ 2,000 ตันต่อวัน จากปริมาณขยะรวมของกรุงเท...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา