บทความ

 • อุตสาหกรรมยานยนต์เดินหน้าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

  25 มีนาคม 2564 | 19:13 น.

  แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้แทรกซึมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน จากแผนปฏิรูปสีเขียวฉบับใหม่ของกลุ่มสหภาพยุโรป ภายใต้ชื่อ The European Green Dealจะเห็นได้ชัดว่านอกจากการมุ่...
  อ่านเพิ่ม
 • เพราะขยะอาหาร คือ การสูญเสีย

  23 มีนาคม 2564 | 12:07 น.

  ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 46 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญๆ ได้แก่ ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ผลไม้ เป็นต้น จึงมีคำกล่าวที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ในอดีตว่า...
  อ่านเพิ่ม
 • การจัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตรของประเทศไทย

  3 มีนาคม 2564 | 17:26 น.

  ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันในประเทศไทยที่มีต้นตอปัญหามาจากหลายสาเหตุ โดยได้ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นหลังจากที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนออกจากประเทศไทยแล้ว และในเด...
  อ่านเพิ่ม
 • จัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตร (2)

  23 กุมภาพันธ์ 2564 | 10:56 น.

  การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นแหล่งที่มาของฝุ่นควันที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ที่มักเห็นเปลวไฟลุกลามในทุ่งกว้าง การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาPM2.5 สถานการณ์หมอกควันจากฝุ่นจิ๋วหรือที่รู้จักกันในชื่อ PM2...
  อ่านเพิ่ม
 • ช่วยลดฝุ่น PM2.5 จัดการและลดการเผา เกษตรกรเราทำได้....

  21 มกราคม 2564 | 18:52 น.

  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นทั้งช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เกษตรกรรอคอย และช่วงเวลาที่มลพิษจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นช่วงความสุขของเกษตรกรหลายๆ คน เพราะได้เก็บเกี่ย...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา