เรื่องเด่น

10 พฤษภาคม 2565 | 14:29 น.

10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ

ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญ เป็นทั้งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยปกป้องการพังทลายของชายฝั่งจากคลื่นลมทะเล รักษาส...
อ่านเพิ่ม

บทความ

 • ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

  11 พฤษภาคม 2565 | 17:45 น.

  ต้นไม้ให้ความร่มรื่นและร่มเย็นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในป่าใหญ่หรือในเมืองอันวุ่นวาย บริเวณที่มีต้นไม้มักเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ต้นไม้จึงมีความเกี่ยวข้องต่อการกำเนิดของพระพุทธศาสนา จนมีคำกล่าวว่าการ...
  อ่านเพิ่ม
 • Make reducing plastic second nature

  18 เมษายน 2565 | 20:09 น.

  Plastic is a preferred material in our daily lives due to its light weight, durability and low production cost. However, its widespread use has unwanted effects. Plastic waste can take a hundred years to decompose, all the while leaching in...
  อ่านเพิ่ม
 • ชุมชนเมือง ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  28 มีนาคม 2565 | 20:08 น.

  ชุมชนเมือง พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การวางแผนยังไม่เพียงพอและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการและเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวด...
  อ่านเพิ่ม
 • เดินหน้าประเทศไทยไร้ขยะพลาสติก! “ต้องลดและเลิก พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว”

  16 มีนาคม 2565 | 12:52 น.

  พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน เนื่องจากคุณสมบัติทนทาน น้ำหนักเบา และใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่เมื่อกลายเป็นขยะพลาสติกที่หลุดรอดออกมาสู่สิ่งแวดล้อม กลับสร้างปัญหาต่อระบบนิเวศ สัตว์น้ำ และยังแตกตัวเป็นไมโครพ...
  อ่านเพิ่ม
 • ฟางข้าวประโยชน์มากกว่าที่คิด คิดสักนิดก่อนเผา

  14 มีนาคม 2565 | 14:41 น.

  “ฟางข้าว” ส่วนของลำต้นและใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว มักถูกเผาทิ้งเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไป ทำให้เกิดฝุ่นควัน และเสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ หากไม่เผาแล้ว ฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไร? หากถามว่า...
  อ่านเพิ่มความร่วมมือของเรา