บทความ

 • ลอยกระทง ไม่ให้หลงทาง ลดภาระสิ่งแวดล้อม และห่างไกล COVID-19

  26 ตุลาคม 2563 | 10:26 น.
  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  ในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันประเพณีลอยกระทง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ให้ข้อมูลและแนวทางในการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยไม่สร้างภาระกับสิ่งแวดล้อม และร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดไว...
  อ่านเพิ่ม
 • ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจพลาสติก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  19 ตุลาคม 2563 | 19:08 น.
  สุภัชชา สมสวรรค์

  ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศ ทุกวันนี้เรามีขยะเกิดขึ้นกว่า 27 ล้านตันต่อปีขยะบางส่วนไม่ได้ถูกกำจัดอย่างเหมาะสมมีอยู่ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก เมื่อตกไปสู่แหล่งน...
  อ่านเพิ่ม
 • รู้จัก GEN กับการขยายตัวของฉลากสิ่งแวดล้อม

  2 ตุลาคม 2563 | 18:56 น.
  เบญจมาส โชติทอง

  ในยุคที่โลกถูกเชื่อมโยงด้วยการสื่อสาร ทำให้เครือข่ายต่างๆ มีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับ “เครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก” (Global Eco-labelling Network) หรือ GEN เครือข่ายเก่าแก่ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1994เพื่...
  อ่านเพิ่ม
 • New Normal ชีวิตวิถีใหม่และโอกาสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  27 สิงหาคม 2563 | 15:46 น.
  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  ช่วงก่อนการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่อุตสาหกรรม ขณะที่ประเ...
  อ่านเพิ่ม
 • เปิดใจยอมรับ ปรับรูปแบบบริการ เปลี่ยนทัศนะผู้บริโภค

  9 กันยายน 2563 | 11:41 น.
  พรนภา ยะปาน

  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก แม้ประเทศไทยเราถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีมาตรการป้องกันที่ดี แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ โดยเฉพาะผลกร...
  อ่านเพิ่ม


กิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา