บล็อก

 • ก้าวที่กล้าจัดการขยะชุมชนบ้านหนองแดง เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ในชุมชนเล็กๆ จังหวัดน่าน

  โดย อาริยา วัชราพฤกษ์ - 19 กันยายน 2561 | 18:02 น.

  ทุกวันนี้ การจัดการขยะได้ถูกหยิบยกเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมแรงกันอย่างจริงจัง จึงอยากชวนไปเยี่ยมชุมชนบ้านหนองแดง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเคยประสบปัญหาการจัดการขยะมาก่อน แต่ด้วยความร่...

  อ่านเพิ่ม
 • Smart City ที่อัมสเตอร์ดัม ไม่ได้แค่เทคโนโลยี แต่มีเป้าหมายร่วม

  โดย เบญจมาส โชติทอง - 21 สิงหาคม 2561 | 18:54 น.

  เดิมที Smart City มีมุมมองค่อนข้างกว้างต่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดของเมือง แต่ปัจจุบันได้เบนความสนใจไปที่การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดบริการสาธารณะและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเมือง จนเป็นที่มาของคำว่าเมืองอัจฉริยะ หากไป...

  อ่านเพิ่ม
 • การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

  โดย ภิญญดา เจริญสิน - 8 กรกฎาคม 2561 | 21:30 น.

  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ยึดถือในการทำงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานด้านวิชาการ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นสำนัก...

  อ่านเพิ่ม
 • เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้

  โดย ณรงค์ บุณยสงวน - 8 มิถุนายน 2561 | 19:39 น.

  เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้ ณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในโอกาสที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ทำให้นึกกลับไปว่า ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จ...

  อ่านเพิ่ม

ประเด็นไฮไลท์

 • Thailand’s famed Maya Bay closed indefinitely

  3 ตุลาคม 2561 | 13:30 น.

  Thailand has announced the indefinite closure of Maya Bay to restore the environmental damage done to the idyllic destination best known from the movi...

  อ่านเพิ่ม
 • Stopping the rot: Meet the waste warriors

  3 ตุลาคม 2561 | 13:18 น.

  How much food do you throw away? If you're a typical Brit, you probably think it's hardly any. You're in denial. According to the su...

  อ่านเพิ่ม
 • 4 ways ASEAN leaders can tackle plastic pollution

  3 ตุลาคม 2561 | 13:09 น.

  “Context is key” is the message that emerged from discussions as businesses, government and innovators discussed solutions to ASEAN’...

  อ่านเพิ่ม
 

กิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา