บทความ

 • ปัญหาน้ำเสียจากชุมชน แหล่งกำเนิดใหญ่ที่รอการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

  21 กันยายน 2564 | 12:03 น.

  น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิต สมัยก่อนหลายคนคงเคยเห็นแม่น้ำลำคลองใสสะอาดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภคได้ แต่ในปัจจุบันคุณภาพน้ำเสื่อมลง ก่อให้เกิด น้ำเน่าเสีย มีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ แ...
  อ่านเพิ่ม
 • Ten years since the 2011 flood disaster and the inconvenient truth of climate change, urbanisation, and water crises is still ignored

  21 กันยายน 2564 | 11:51 น.

  Since the 2011 flood disaster, a comparison to the devastating flood event is always made whenever we are faced with unexpectedly high rainfalls in the rainy season. When quickly rising flood levels prompt many of us to start questioning if...
  อ่านเพิ่ม
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมกับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs

  8 กันยายน 2564 | 17:51 น.

  ฉลากสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า ฉลากเขียว กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ปัจจุบันสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเวทีการค้าโลกมากขึ้น โดยประเทศ...
  อ่านเพิ่ม
 • โอกาสประเทศไทยกับเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน

  7 สิงหาคม 2564 | 17:59 น.

  การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวและต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่ประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารี...
  อ่านเพิ่ม
 • โอลิมปิกรักษ์โลก BE BETTER, TOGETHER OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES TOKYO 2020

  27 กรกฎาคม 2564 | 11:05 น.

  มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2020 ซึ่งถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้ว ได้เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม–8 สิงหาคม 2564 และตามด้วยกีฬาพาราลิมปิก ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางความท้าทายของการแพร่ระบาด C...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา