บทความ

 • SEA of Solutions 2019: Partnership week for marine plastic pollution prevention in South East Asia

  11 พฤศจิกายน 2562 | 10:45 น.
  โดย: ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  Dr Wijarn's Keynote address at SEA of Solutions 2019: Partnership week for marine plastic pollution prevention in South East Asia My name is Wijarn Simachaya. I am the President of Thailand Environment Institute Foundation or T...
  อ่านเพิ่ม
 • มารู้จักกับ PM2.5 กัน

  29 ตุลาคม 2562 | 16:55 น.
  โดย: ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

  PM2.5 คือ ละอองลอยในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือ ไมครอน หรือ 2.5 ส่วนของ 1 ล้านเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเส้นผมแล้ว มีขนาดเพียง 1 ส่วน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเท่านั้น ดังนั้น PM2.5 จะสามารถผ่านเ...
  อ่านเพิ่ม
 • SDGs กับการพัฒนาประเทศ

  6 สิงหาคม 2562 | 09:41 น.
  โดย: เบญจมาส โชติทอง

  “ท่านประธาน ผมเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลและชาวไทยที่จะร่วมกับประชาคมโลก ทำให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ ไทยพร้อมร่วมกับทุกประเทศ และองค์การสหประชาชาติในการบรรลุเป...
  อ่านเพิ่ม
 • ภัยคุกคามมลพิษทางอากาศ “ถ้าแก้กันไม่ตรงจุด ก็ยากจะยั่งยืน”

  18 มิถุนายน 2562 | 15:00 น.
  โดย: ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

  ต้นเหตุของมลพิษทางอากาศ (AIR POLLUTION) ในเมืองไทย เราจำเป็นจะต้องดูลักษณะของพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ใด ถ้าในเขตกรุงเทพฯ แหล่งกำเนิดหลักๆ ของมลพิษทางอากาศก็จะเป็นจากภาคการขนส่งการจราจรต่างๆ ซึ่งปัญหาของกรุงเทพฯ จะเป็นปัญหาเรื่องของฝุ่นละออ...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา