บทความ

 • เล่าเรื่องรายงานความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งสะท้อนความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศ

  3 ธันวาคม 2562 | 09:38 น.
  โดย: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์

  แม้ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจนสัมผัสได้ โดยไม่ต้อใช้เครื่องมือตรวจวัดใดๆ แต่นับเป็นความโชคดีของประเทศที่ยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก มีระบบนิเวศครบทุกประเภท ไม่ว่าภูเขา พื้นที่แห้งแล้งกึ่งชื้น แหล่งน้ำ พื้นท...
  อ่านเพิ่ม
 • SEA of Solutions 2019: Partnership week for marine plastic pollution prevention in South East Asia

  11 พฤศจิกายน 2562 | 10:45 น.
  โดย: ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  Dr. Wijarn's Keynote address at SEA of Solutions 2019: Partnership week for marine plastic pollution prevention in South East Asia My name is Wijarn Simachaya. I am the President of Thailand Environment Institute Foundation or ...
  อ่านเพิ่ม
 • มารู้จักกับ PM2.5 กัน

  29 ตุลาคม 2562 | 16:55 น.
  โดย: ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

  PM2.5 คือ ละอองลอยในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือ ไมครอน หรือ 2.5 ส่วนของ 1 ล้านเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเส้นผมแล้ว มีขนาดเพียง 1 ส่วน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเท่านั้น ดังนั้น PM2.5 จะสามารถผ่านเ...
  อ่านเพิ่ม
 • SDGs กับการพัฒนาประเทศ

  6 สิงหาคม 2562 | 09:41 น.
  โดย: เบญจมาส โชติทอง

  “ท่านประธาน ผมเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลและชาวไทยที่จะร่วมกับประชาคมโลก ทำให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ ไทยพร้อมร่วมกับทุกประเทศ และองค์การสหประชาชาติในการบรรลุเป...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา