บทความ

 • การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  27 พฤศจิกายน 2563 | 10:10 น.
  แววตา บวรทวีปัญญา

  การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนความร่วมมือของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ นับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญระดับต่างๆ การขนส่งนับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากช่วยขนส่งผลผลิตจากแหล่งวัตถุดิบสู่โรงงาน แ...
  อ่านเพิ่ม
 • GEN and the Opportunity of Ecolabel in Thailand

  6 พฤศจิกายน 2563 | 18:31 น.
  Benjamas Chotthong

  The Era where the communication connects the world together and the global networks have become more active as same as the Global Eco-Labelling Network (GEN), which originally founded in 1994 to protect the environment by giving approval to...
  อ่านเพิ่ม
 • อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  3 พฤศจิกายน 2563 | 15:32 น.
  ธาริณี ขามเกาะ 

  ในช่วงที่ผ่านมาแนวคิด “ความยั่งยืน” เข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในทุกแวดวงอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างไทยร่วมใจขับเคลื่อนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังปรับตัวให้ทันกั...
  อ่านเพิ่ม
 • ลอยกระทง ไม่ให้หลงทาง ลดภาระสิ่งแวดล้อม และห่างไกล COVID-19

  26 ตุลาคม 2563 | 10:26 น.
  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  ในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันประเพณีลอยกระทง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ให้ข้อมูลและแนวทางในการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยไม่สร้างภาระกับสิ่งแวดล้อม และร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดไว...
  อ่านเพิ่ม
 • ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจพลาสติก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  19 ตุลาคม 2563 | 19:08 น.
  สุภัชชา สมสวรรค์

  ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศ ทุกวันนี้เรามีขยะเกิดขึ้นกว่า 27 ล้านตันต่อปีขยะบางส่วนไม่ได้ถูกกำจัดอย่างเหมาะสมมีอยู่ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก เมื่อตกไปสู่แหล่งน...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อมกิจกรรม | ข่าวสาร

 

ความร่วมมือของเรา