สิ่งพิมพ์   >>  ห้องสมุด
   

 


ห้องสมุด
ค้นหาสิ่งพิมพ์
รายงานประจำปี
รวมลิงค์ห้องสมุด

ทางสถาบันได้ปรับปรุงห้องสมุดให้มีมุมกาแฟ และมุมสินค้า eco product เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการและได้รู้จักสถาบัน จากแนวคิดที่จะมีร้านกาแฟในอาคาร ทางสถาบันได้ผนึกกำลังร่วมกับ อินทนิล โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยมีแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วัสดุที่ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

เปิดบริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 7.00 - 17.00 น.

โทร 0 2503 3333 ต่อ 202

อีเมล lib@tei.or.th

 

  Green Society
   

 

 

Green Society ปี 9 ฉบับ 1


Green Society ปี 8 ฉบับ 3

 

 

Green Society ปี 8 ฉบับ 2


Green Society ปี 8 ฉบับ 1

 

 

Green Society ปี 7 ฉบับ 2-3


Green Society ปี 7 ฉบับ 1

 

 

Green Society ปี 6 ฉบับ 3


Green Society ปี 6 ฉบับ 2

 

 

Green Society ปี 6 ฉบับ 1


Green Society ปี 5 ฉบับ 3

 

 

Green Society ปี 5 ฉบับ 2


Green Society ปี 5 ฉบับ 1

 

 

Green Society ปี 4 ฉบับ 3


Green Society ปี 4 ฉบับ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  B2E
   

 

 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 9 ฉบับ 2

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 9 ฉบับ 1

 

 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 8 ฉบับ 3

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 8 ฉบับ 2

 

 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 8 ฉบับ 1

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 7 ฉบับ 3

 

 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 7 ฉบับ 2 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 7 ฉบับ 1 

 

 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 6 ฉบับ 3 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 6 ฉบับ 2

 

 

วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 6 ฉบับ 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผลิใบ
   

 

 

วารสารผลิใบ ปีที่ 20 ฉบับ 112

วารสารผลิใบ ปีที่ 20 ฉบับ 111

 

 

วารสารผลิใบ ปีที่ 20 ฉบับ 110

วารสารผลิใบ ปีที่ 20 ฉบับ 109
   


วารสารผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับ 108


วารสารผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับ 107

 

 
 
ข่าว / ความเคลื่อนไหว


Green Society ปี 9 ฉบับ 2


วารสารธุรกิจสีเขียว ปีที่ 9 ฉบับ 3


วารสารผลิใบ ปีที่ 20 ฉบับ 113


หนังสือคุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศสำหรับภาคธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
 
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา